Zeneszerzők és betegségek 5.

Wolfgang Amadeus Mozart /1756-1791/ életére nem egy fizikai betegség nyomta rá bélyegét. úgy mint néhány nagy pályatársáéra. Harmincöt éves koráig nem volt az életét és művészetét meghatározó betegsége,

inkább kisebb-nagyobb bajai voltak.  Kisgyermek korában őt és négy évvel idősebb nővérét apjuk, mint szenzációt vitte egyik városból a másikba, bemutatandó a két gyermek zenei tehetségét. Az utazás komoly fizikai igénybevételnek tette ki a családot, Wolfgangot ízületi gyulladások gyötörték. Hastífuszon is átestek /anyjukat kivéve/, egy másik utazásuk alkalmával pedig Bécsben pont egy himlőjárvány kellős közepébe csöppentek és hiába menekültek másik városba, ezt a betegséget is elkapták a testvérek. Wolfgang fiatalsága fárasztó utazásokkal telt, amelyeket némi otthoni pihenéssel szakítottak meg. A fiatal zeneszerzőt apja erőszakossága, saját tehetsége, az állandó utazások igen sok munkára kényszerítették és egészsége váratlan megrendülése, majd korai halála egyik okaként a szinte mértéktelen munkát jelölték meg. Sokszor éjszaka is komponált! Volt olyan Itáliai útja, amelyen csak 2-3 órát tudott aludni. Ekkoriban jött rá, hogy a puncs fogyasztása a nehéz szellemi munka végzésekor ösztönzi őt. Később is gyakran betért egy bécsi sörházba, de alkoholistának nem lehetett nevezni. Hangulata néha nagyon hullámzott. Előfordult, hogy minden átmenet nélkül abbahagyott egy improvizálást a zongorán, és a következő pillanatban, mint egy gyerek, felugrott asztalra, székre és közben nyávogott. Szeretett társaságban viccelődni, gyakran átlépve a durvaság és a közönségesség határát. Lehetséges, hogy ez volt a szelep, amellyel levezette a sok munka során benne felgyülemlett feszültséget. Látszólagos ellentmondás volt művészete nagysága és komolytalan viselkedése között. Időközben a már felnőtt fiatal férfi megpróbált anyagilag is függetlenné válni. Ennek reményében édesanyjával Párizsba ment, de az út  teljes kudarc volt. Édesanyja is meghalt, ami fokozta Mozart letörtségét. Édesapja intelmei ellenére  szerelmes lett és megnősült. Még csak udvarolt Constanze-nak, amikor a Szöktetés a szerájból c. operáját komponálta. A zenemű életének egyes epizódjait tükrözte, az egyik női szereplőnek is a Constanze nevet adta. Házassága első éveiben anyagi hullámvölgybe került, egyszerűbb lakásba is kellett költözniük, később azonban jól fizető koncertkörútra hívták és évjáradékot is kilátásba helyeztek számára. Mozart azonban többet költött, mint amennyit keresett, hangulata és viselkedése is ennek megfelelően alakult.  Sógora Joseph Lange így jellemezte: "Semmi kétségem sincsen, hogy egy ilyen fennkölt alkotó a művészet iránti mély tiszteletből saját individualitását gúnyolódás céltáblájává teszi és elhanyagolja." Mozart szélsőségek között ingadozott. Vagy túlzottan lelkesedett, vagy mereven elutasított valamit, saját magának okozva ezzel a legtöbb gondot. Apja meg is állapította fiáról: "...sajnos a zseniknek kell a legtöbb akadályt leküzdeniük." Lelki egyensúlyából könnyen kibillent olyankor, amikor saját művét hallgatta, vagy pedig valamilyen más érzelmi töltésű esemény váltotta ki belőle a feszültséget. Mindezen jelek alapján el lehet mondani, hogy a depressziósok jegyeit viselte magán.

1791-ben már sokat betegeskedett és gyógyszereket is szedett. Különféle pletykák születtek állítólagos megmérgezéséről, de ezek egyike sem volt igaz. Halálának közvetlen oka feltehetően akut reumás láz nyomán kialakult szövődmény volt. Akkori szokások szerint érvágással próbálták enyhíteni szenvedéseit, ettől azonban állapota sokat romlott. Ezen idő alatt komponálta utolsó művét amelyet már saját magának írt. A Rekviem-et nem tudta befejezni, de halála napján /december ötödikén/ még odahozatta magához a mű kéziratát.

Rossz anyagi helyzete miatt a legolcsóbb temetést ajánlották özvegyének. A nagy mester koporsóját Sankt Marx bécsi külváros temetőjében helyezték el egy jeltelen sírba. Ma sem tudják pontosan, hova. Nem ő az egyetlen a legnagyobb zeneszerzők közül...

 

Irodalomjegyzék

Mozart: Requiem. Hanglemez. Budapest, Hungaroton, 1979. SLPX 12038

Karikatúra a zeneszerzőről. [2009.01.28.]

<http://www.saretik.net/mozart/HelmugaMozart/mozart%20caricat.jpg>

Hennenberg, Fritz: "...igazán a zenében létezem...". Wolfgang Amadeus Mozart. Budapest, Háttér Kiadó, 2007

Robbins Landon, H. C.: 1791 - Mozart utolsó éve. Szombathely, Corvina, 2001.